Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Verificació de certificats de la seu

Informació de la seu electrònica

Verificació de certificats de la Seu

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica (https://www.seusantpere.cat)

La informació que conté el certificat és la següent:

  • Codi únic d'identificació: 30:50:6A:05:F1:C1:50:BD:50:CE:D9:FA:01:97:06:73
  • Prestador de servei de certificació que emet el certificat: Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I)
  • Identificació de la seu: www.seusantpere.cat
  • Inici i final del període de validesa del certificat: 17/12/2012 9:38:18 - 17/12/2014 9:38:18
  • Límits d'ús del certificat: Identificació servidor web TLS (1.3.6.1.5.5.7.3.1)
  • Empremta digital del certificat: E9:76:B5:48:83:1D:55:33:0D:C3:CD:FF:DD:C6:27:24:3D:5E:8C:1C
L'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador resten garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).

Dades de contacte

Ajuntament de Sant Pere Pescador
C/ Verge del Portalet, 10
Telf: 972 52 00 50
Municipi: Sant Pere Pescador

| © 2017 AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas