Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari de dies inhàbils

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (article 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

 • Festes generals
  • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014 de la Generalitat de Catalunya.
 • Festes locals
  • 20 de gener de 2014
  • 27 de juny de 2014
Còmput de terminis

 • El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  Dades de contacte

  Ajuntament de Sant Pere Pescador
  C/ Verge del Portalet, 10
  Telf: 972 52 00 50
  Municipi: Sant Pere Pescador

  | © 2017 AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas